Elektorinštalácie STN EN ISO 9001, STN EN ISO 14001, OHSAS 18001

Certifikát 14001 : 2004

Certifikát BS OHSAS  18001 : 2007


Certifikát ISO 9001 : 2008
Licencia na prevádzkovanie  technickej služby
Certifikát STRADER
Certifikát - oceľové osvetlovacie stožiare
Certifikát - zásuvková rozvodnica
Certifikát PH zdroje
Certifikát HASMA
Certifikát CARICA - spínače a tlačidlá
Certifikát BELLIO
Certifikát  IES - Pevná elektroinštalačná rúrka z PVC S príslušenstvo Dietzel
Certifikát  IES - ohybná elektroinštalačná rúrka a príslušenstvo
Certifikát CYKY, CYKYz
Certifikát JABLOTRON
Certifikáty
Oprávnenie na činnosť opravy
Copyright C 2016, M&J Tech  elektro s.r.o.
Sídlo:
M&JTech elektro, s.r.o.
Trnavská cesta 920
926 01 Sereď

Prevádzka:
Korešpondenčná adresa
Trnavská cesta 920
926 01 Sereď
0908 186 119
0908 785 873
0908 186 119
0908 785 873
elektroinštalácie
profesionálne