M&JTech elektro, s.r.o.
Vinohrady nad Váhom 720
925 55 Vinohrady nad Váhom

Prevádzka:
Korešpondenčná adresa
Trnavská cesta 920
926 01 Sereď


Bankové spojenie:
TATRA BANKA :   2924874102/1100
IČO: 46 613 005
DIČ, IČ DPH: SK 2023495617


Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom
registri SR  vložka číslo:  29192/T
Obchodné oddelenie
Technická príprava, projekty

bartos@majtech.eu
0908 186 119
Koordinácia stavieb
Stavebný dozor

stafa@majtech.eu
0908 785 873
Administratíva
Cenové ponuky

elektro@majtech.eu

0917371938
Kontakty
Oprávnenie na činnosť opravy
Copyright C 2016, M&J Tech  elektro s.r.o.
Sídlo:
M&JTech elektro, s.r.o.
Vinohrady nad Váhom 720
925 55 Vinohrady nad Váhom

Prevádzka:
Korešpondenčná adresa
Trnavská cesta 920
926 01 Sereď
0908 186 119
0908 785 873
0908 186 119
0908 785 873
elektroinštalácie
profesionálne