* Ponúkame kompletný sortiment elektrického vykurovania pre Váš dom, kanceláriu,
  vonkajšie aplikácie, ale aj do priemyselných a poľnohospodárskych objektov
* Nadštandardné záručné podmienky
* Poskytované garancie sú podložené viac ako 20 ročnou tradíciou
Naše služby
Komplexné elektroinštalácie
Rozvody NN, VO
Prípojky
Projektovanie
Revízie
Aktívne a pasívne bleskozvody
Dodávka a montáž trafostaníc
do 22 kV, VN rozvádzače
Elektrické vykurovanie
Oprávnenie na činnosť opravy
Copyright C 2016, M&J Tech  elektro s.r.o.
Sídlo:
M&JTech elektro, s.r.o.
Trnavská cesta 920
926 01 Sereď

Prevádzka:
Korešpondenčná adresa
Trnavská cesta 920
926 01 Sereď
0908 186 119
0908 785 873
0908 186 119
0908 785 873
elektroinštalácie
profesionálne