Aktívne a pasívne bleskozvody

Aktívny bleskozvod patrí k bleskozvodom s veľmi vysokým účinkom.


Hlavné vlastnosti aktívneho bleskozvodu sú:
 • chráni NON-STOP Vašu nehnuteľnosť
 • počítadlo úderov
 • atmosferické prepetie zvedie bezpečne do zemniča
 • chráni i pripojené elektrospotrebiče pred znehodnotením
 • vysoko kvalitné prevedenie a efektívne riešenie ochrany budou

Chráňte si svoj majetok aj na základe aktívnemu bleskozvodu.


Voľba úrovne ochrany

Okolie budovy (koeficient C1)
Typ stavby (koeficient C2)
Obsah budovy (koeficient C3)
Obsadenie budovy (koeficient C4)
Následky úderu blesku, neprtržitosť funkcií (koeficient C5)

Pre každý systém ochrany proti bleskom sa musí zadať úroveň ochrany inštalácie bleskozvodu.


Princíp činnosti aktivneho bleskozvodu

Pri búrkovej činnosti vzniká potenciálny rozdiel medzi zemou a oblakmi. Keď tento potenciál náhle vzrastie, začne sa aktivny príjimač nabíjať statickou elektrinou, a v okamžiku, keď náboj dosiahne stanovenú úroveň, nastane tzv. ústretový výboj, ktorý spôsobí, že okolitom vzduchu prudko sníží svoj odpor a vznikne ionizovaný kanál medzi búrkovým oblakom a aktívnym prijímačom. Týmto spôsobom sa riadene zvedú výboje, ktoré by rovnako zasiahlo objekt, ale v náhodnom mieste, pomocou uzemňovacej siete bleskozvodu do zeme. Aktívny prijímač bleskozvodu musí byť umiestnený minimálne o 2 m. vyššie, než je najvyšší bod chránenej stavby (napr. obytné budovy). Úroveň ochrany závisí na výške, v ktorej je bleskozvod nainštalovaný.


WAT Franklinplus - Moderná technológia ochrany pred bleskom

Sme výhradným  partnerom pre predaj a montáž aktívneho bleskozvodu pre Trnavský kraj a Nitriansky kraj.

Poskytujeme:
 • veľkoobchodný  predaj komponentov aktívneho bleskozvodu WAT Franklinplus
 • návrhy a projektovanie bleskozvodov
 • merania aktívnej časti  bleskozvodu originálnym meracím prístrojom
 • ukážka demohlavice v priestoroch našej firmy


 

Pasívny bleskozvod


Pasívne bleskozvody predstavujú najstaršie technické zariadenie na ochranu pred bleskom Jedna sa o rokmi odskúšanú technológiu ktorá je náročná na montáž a cenovo v mnohých prípadoch nákladnejšia ako aktívny bleskozvod.

Bleskozvod delíme na vrchnú časť a zemnú časť

Vrchná časť sa skladá z:
 • Zachytávacej tyče
 • Vedenia podpier vedenia
 • Svoriek a spojok
 • Bleskozvodného drôtu alebo lana
 • Označovačom zvodu
 • Meracou svorkou

Zemná časť sa skladá z:
 • Zemniacej tyče, pásoviny alebo zemniacej platne
 • Spojky
 • Drôt 10 mm
 • Ochranný uholník
 • Hodnota zemného odporu ma byt maximálne 10 ohm.