Projektovanie

 PROJEKTOVANIE ELEKTRICKÝCH INŠTALÁCIÍ
 
  • NN prípojky objektov, strojov a zariadení
  • Elektroinštalácia NN rozvodov
  • Jednopólové, trojpólové schémy rozvádzačov
  • Bleskozvod a uzemnenie, vrátane výpočtu zemného odporu
  • Spracovanie projektovej dokumentácie jednoduchých strojov a zariadení
  • Slaboprúdové rozvody
  • Ponúkame taktiež optimalizácie existujúceho projektu, rôzne možnosti návrhov alternatív a úsporných riešení

Projektová dokumentácia je spracovaná pomocou projekčného systému ElProCAD a BrisCAD, kde výstupom je projektová dokumentácia v tlačovej forme, vrátane výstupu vo formáte dwg a pdf.
Možnosť vypracovania špecifikácie materiálu a rozpočtu pomocou pravidelne aktualizovaných databáz najznámejších výrobcov.