Protipožiarne prestupy

Protipožiarné prestupy
Sme certifikovaný realizátor požiarnych prestupov a upchávok značky HILTI, ktoré aplikujeme do bytových, administratívnych a priemyselných budov.
Prestupy jednotlivých káblov, káblových zväzkov a káblových žľabov v požiarne deliacich stenách a stropoch vrátane rozoberateľných upchávok.


PONÚKAME ŠIROKÝ VÝBER RIEŠENÍ POŽIARNYCH UPCHÁVOK
  • Protipožiarne peny Hilti sú vhodné pre tesnenia rozmernejších otvorov pre jednotlivé káble, káblové zväzky, káblové žľaby, káblové trasy a zmiešané prestupy.
  • Produkty systémov požiarnej ochrany Hilti predstavujú inovatívne riešenia pre novostavby i rekonštrukcie:
  • Protipožiarny rukáv Hilti je ideálny pre tesnenia kruhových prestupov samostatných káblov a káblových zväzkov murivom, sadrokartónovými stenami a stropmi.
  • Protipožiarne tvarovky a zátky Hilti sa hodia k dočasnému aj trvalému utesneniu otvorov v stenách a stropoch. Tvarovky sa používajú na väčšie otvory, zátky potom na otvory malé až stredné.

Osvedčenie - systém protipožiarnej ochrany