Referencie

2019


- Práve v realizácii - 2. etapa 21 RD ŠPAČINCE
- Dodávka a montáž elektroinštalácií 39 RD Špačince. Kolaudácia - Odovzdané v termíne
- 5 rodinných domov Zoborské Lúčky Nitra - elektroinštalácia + bleskozvod + staveničná prípojka
- V realizácii - Elektroinštalácia Bytového domu Šintava , bleskozvod , výroba rozvádzačov Sintava
- V realizácii- IBV Sered rozvody verejného osvetlenia+dodávka a montáž, NN rozvody IBV Sered prúdy
- V realizácii - elektroinštalácia Prípojky, Bleskozvody domov - novostavby IBV Sereď Prudy
- V realizácii - Trnava Pekné pole elektroinštalácia , bleskozvod, slaboprud ,domov 5RD
- Elektroinštalácia bleskozvody Vrakuňa - Bratislava
- Elektroinštalácia ,rozvody slp -bytový dom Vrakuňa - Bratislava
- Bytový dom - Rekonštrukcia elektrickej prípojky 12bytov, elektrické stúpacie vedenie - výmena + revízie Sered čepenská
- Elektrické podlahové Kurenie domu -Sereď 5RD IBV Datelinky + elektroinstalacia -bleskozvody
- OC Sofi Trnava - Elektroinštalácia pre herňu MAGNUS GAME
- MOKOŠAK - Skladová Hala- Priemyselná Trnava - Elektroinštalácia
- IBV Štvorlístky Špačince - Elektroinštalácie 42 RD.
- Miloslavovo 12RD - Elektroinštalácie + Elektrické vykurovanie FENIX
- IBV Ďatelinky Sereď NN, VO, elektroinštalácia RD - v Realizácii
- EUROVEA BA - NUEVO - Vypracovanie Projektovej dokumentácie - Elektroinštalácia
- Bytový dom Sereď 30 byt. j. - Rekonštrukcia elektroinštalácie spoločných priestorov  a rozvodných skríň + revízie
- BD Slnečná 10 - Šaľa
Kompletná výmena stúpacieho vedenia, výroba rozvádzačov, slaboprúd, projekt skutočného vyhotovenia v bytovom dome - 16BJ.
- BD Pažitná - Sereď
Kompletná výmena el. prívodov do 72 bytov, osvetlenia spol. priestorov, rekonštrukcia rozvádzačov. Vyhotovenie odborných prehliadok a skúšok.
- BD Spádová - Sereď
Kompletná výmena el. prívodov do 18 bytov, osvetlenia spol. priestorov, rekonštrukcia rozvádzačov. Vyhotovenie odborných prehliadok a skúšok.
- Microsoft slovakia - elektroinštalácie
- NN prípojka RD. Šaľa - Projekt, realizácia, revízia
- Chata Marianka - Bleskozvod , revízia a odstránenie vád
- NN a VO Rozvody - IBV Sereď 16RD
- 38RD Špačince - Dodávka a montáž elektroinštalácie -  v realizácii
- Bytový dom Sereď Fándliho - rekonstrukcia stupačiek elektro a rozvadzačov, revízie - v realizácii
- Skladová Hala 1500m2 Sereď - Projekt, kompletná elektroinštalácia, revízie
- UVT Nitra - Zbor väzenskej a justičnej stráže - Elektroinštalácia, Bleskozvod - v realizácii
- Magnus Game - návrh riešenia - vypracovanie projektovej dokumentácie elektro


2018

- GREEN VILLAGE  Realizácia elektroinštalácie v  bytových domoch - 27 bytov
- Bytový dom Biela Labuť - Trnava - 26 bytov + obchodné a spoločné priestory
- Bytový dom SO 01-02 - Dunajská Lužná - 64 bytov a elektrické kúrenie
- Rekonštrukcia elektroinštalácie administratívnej budovy NADOK
- Envien group Leopoldov - montáž a dodávka ohrevu potrubia
- Príprava projektu a realizácia elektroinštalácie - Skladová hala Sereď (2500m2)
- Bytové domy Miloslavov (8 bytov)
- Bytový dom s administratívou Sereď
- Bytový dom Spádová Sereď - dodávka a realizácia opravy elektroinštalácie spoločných priestorov
- SAMSUNG - elektroinštalácia kancelárií
- Realizácia elektro prípojok a rozvodov NN pre 86 RD Špačince
- Realizácia Verejnejo osvetlenia časť IBV Štvorlisty - Špačince
- Elektroinštalácie 7 RD - Trnava Pekné Pole
- Revízie a odstránenie závad Microsoft Slovakia
- Výmena Reklamného osvetlenia Predajňa Suzuky Trnava
- Elektroinštalácia, elektrické kúrenie RD Nitra
- Elektrické podlahové kurenie RD Orešany
- Elektroinštalácia a El. podlahové kúrenie Administratívny objekt v Seredi
- Elektroinštalácie stupačiek a spoločných priestorov - oprava  Bytový dom  Sereď, Pažitná 72 bytov
 

2017

- GREENVIA - BA - Vila domy -  Elektroinštalácie
- PRI ČERMANI - Nitra Bytové Domy blok A,B,C D,E -  Elektroinštalácie - podzemné parkovanie, obchodné priestory, 80 bytov
- NOEMIS Nitra Bytový dom -  Elektroinštalácie - 40 bytov a spoločenské priestory
- ISMONT- Rodinné domy, Opoj, Trnava, Biely kostol -  Elektroinštalácie, el. vykurovanie
- Polyfunkcia Hracho - Sereď
- Rodinné domy - Vinohrady nad Váhom, Dolná Streda, Sereď
- 17 RD Špačince
- IBV Špačince
- Bytový dom SO 14-15 Dunajská Lužná - 24 bytov
- Radová zástavka Hracho - Sereď
- Hala - Dvorníky
- Bytový dom - Halenárska 14 Trnava
- Polyfunkčný dom SOMANA - CMZ Sereď
- Obchodné centrum KIK - Sereď
 

2016

- Rodinný dom Sereď
- Rodinné domy - Pekné Pole, Trnava
- Rodinné domy - Kamenný mlyn , Trnava
- Univerzita Cyrila a Metoda v Trnave - Laboratórium v Špačinciach
- Elektrické podlahové kúrenie  RD. - Dolná Streda
- Dodávka a montáž osvetletia interieru Admin. budovy  ADAWASTE- Galanta
- Prekládka NN, VO na R1 Vlčkovce - STRABAG
- Bytový dom  Harmónia 60 bytov Nitra
- Bytový dom Bottova 69 bytov Trnava
- Dodávka a montáž osvetlenia -Park Bella4, Trnava
- 24 RD Bernolákovo
- Bytový dom 4byt.j.  - Sereď
- Rodinné domy 5x -  Dolná Streda
- ADAWASTE s.r.o. - Rozšírenie prevádzky Galanta
- PYRONOVA - Servis, projekty, revízie
- Projektová dokumentácia - Elektro  bytové komplexy NR, Dunajská Llužná, Trnava
- Rozvody VO - IBV Špačince 45RD
- ISMONT s.r.o.  -  Rodinné domy Trnava, Opoj, Biely Kostol, Limbach
- KRIVAK &Co - elektroinštalácia -BA
- VOLSWAGEN  - Príprava staveniska časť elektro - BA
- Priemyselná Hala Šulekovo - Elektroinštalácia + Bleskozvod
 

2015

- EZS JABLOTRON pre 20 učastníkov - Administratívna budova TT -  ISMONT, s.r.o
- Kompletné rozvody silnoprúd, osvetlenie a uvedenie strojov do prevádzky - COMTECH Trnava
- Pripojenie strojov GST EU -Sereď
- 6x Novostavba RD Kamenný mlyn Trnava - kompetná elektroinštalácia -  ISMONT, s.r.o
- 3 izb. byt sereď
- Dodávka a montáž osvetlenie areálu ADAWASTE Šintava
- RD Novostavba Sereď
- Obecné priestory Vinohrady nad Váhom
- 6x Novostavba RD Špačince v realizácii kompetná elektroinštalácia -  ISMONT, s.r.o
- Uvedenie do prevádzky, Odborné skúšky a odborné prehliadky výrobných strojov - Come-Tech Slovakia s.r.o.
- Kompletná elektroinštalácia - Obecné priestory Vinohrady nad Váhom
- Revízie strojov, pripojenie strojov do prevázdky - COMTECH Trnava
- Kompletná elektroinštalácia - Výrobná hala VRAMON s.r.o., Sereď
- Dodávka a realizácia elektroinštalácie Výrobná Hala  - VRAMON Sereď
- Realizácia a dodávka Elektrického podlahového kúrenia FÉNIX na Rodinných domoch v Opoji
- Revízie prístrojov a zariadení PYRONOVA Trnava
- Revízie prístrojov a zariadení GST EU s.r.o. Sereď
- Rozšírenie kamerového systému DONG JIN PRECISION SLOVAKIA s.r.o., Dolná Streda
- Rozšírenie kamerového systému ADAWASTE s.r.o.  Šintava
- Kopletná oprava (rekonštrukcia) Elektroinštalácie - Historická Budova SR
- Kompletná Elektroinštalácia, Bleskozvod, Prípojka - Bytový dom Bratislava ul Klincova SAMSTAV, s.r.o.
- 2x RD. Trnava, Kamenný Mlyn
- Bleskozvod -  -Skladová Hala Gáň - STRABAG
- Kompletná Elektroinštalácia - Rodinný dom Sereď - Novostavba
- Kompletná  Elektroinštalácia RD.- -Drevodom Bojničky
- Rozšírenie a prerábka osvetlenia výroby  Come-tech Slovakia s.r.o.
- Tae Yang Industry, s.r.o. - Sereď - Dodávka a montáž elektroinštalácie - rozvodov pre výrobu  
- 10x Novostavba RD OPOJ kompetná elektroinštalácia -  ISMONT, s.r.o
- Bytový dom Bratislava
- 2x RD - Dvorníky -  Bleskozvody
- RD- Sereď -kompletná elektroinštalácia
- Revízie a oprava bleskozvodu -PYRONOVA
- UNIVOLT Slovakia - Pezinok - MaR + silnoprud na technológiu
- SLOVAKWOOD  -Novovstavba RD Vinohrady nad Váhom - kompletná elektroinštalácia
- Kaštiel Budmerice - kompletná výmena osvetlenia
- NN, VO,Slaboprudové Rozvody areál ADAWASTE Galanta
- 2x Novostavba RD Sered
- ISMONT -Novostavba 3 RD Pekné pole -Trnava
- ISMONT - Bytový dom Bottova Trnava 69 byt. jednotiek
- TWIN CITY Bratislava -  subdodávka komplexná elektroinštalácia 5, 7 NP
- Novostavba 2 RD Dolná Streda
- IBV - Pekné pole
- Novostavba 7 RD - Kamenný mlyn Trnava
- PYRONOVA
- Komplexná elektroinštalácia  - Novostavba 5 RD  v Trnave  -  STAVBADOMU,  s.r.o.
 

2014

- IBV Bernolákovo -Verejné osvetlenie, Rozvod NN Komplexná dodávka a montáž
- Bytový dom Bratislava ul. Klincova - Komplexná dodávka a montáž
- ADA WASTE -Galanta - Komplexná dodávka a montáž
- Priemyselná Hala + Administratívna budova Trnava ul. Priemyselná - Komplexná dodávka a montáž
- KIA Motors Slovakia - odstránenie závad bleskozvodu + RS.
- Radová výstavba 12 RD Malženice - Komplexná dodávka a montáž
- Celoročný servis- ADA WASTE Šintava - Pneu servis - elektromontáž, Výmena kamerového systému, osvetlenie areálu
- 16 Rodinných domov - Nitra, Čerešnový vrch
- Bytový dom Špačince
- 12 Rodinných domov v Bernolákove
- Radová výstavba RD. Kamenný mlyn
- Radová výstavba RD Špačince
- VO. Parkovisko J. Slotu Trnava
- VO  Trnava Kamenný mlyn
- VO  Cyklochodník Trnava
- VO  Faurecia Hlohovec
- VO  Parkovisko Golianova ul. Trnava
 

2013

- GST EU s.r.o. -Komplexná dodávka a pripojenie strojov do prevádzky
- Radová bytová výstavba Kamenný mlyn TT.
- Radová výstavba RD Špačince
- Servis,inštalácia - ADA WASTE s.r.o. , Šintava, Galanta
- Dorábka elektroinštalácie - Honda Trnava
- Revitalizácia VO Amfiteáter Trnava
- Revízne kontroly KIA MOTORS SLOVAKIA
- Komplexná dodávka a inštalácia - Administratvna budova - Priemyselná ul. Trnava
 

2012

- Radová výstavba Senec
- ZŠ. Topolčany ul. Holého
- Skladová hala - logistika Trnava ul. Zavarská
- Skladová  hala Sereď, ul. Niklova
- Obchodné priestory Sereď ( Takko, Daichman...)
- Bytový dom Sereď, ul. Cukrovarská
- Inštalácia a Bleskozvody Radová výstavba Kamenný mlyn Trnava
- Bleskozvod - Jednota Vinohrady nad Váhom
 

2011

- VO Senec Jánošíkova
- VO Nové Mesto nad Váhom
- VOVerejné osvetlenie obec Dojč
- VO Rozvody elektroinštalácie ASA Trnavaa
 


Bytové jednotky a rodinné domy:

2012 - Radová výstavba + Bungalovy Špačince
2012 - Rodinný dom  Špačince
2011 - Radová výstavba Trnava- Pekné pole
2011 - Radová výstavba Limbach
RD. - Vinohrady nad Váhom, Trnava, Nitra, Sereď,Šoporna, Pata, Bojničky, Hlohovec, Hrubá Borša, Pezinok, Senec, Galanta......

 

Skladové priestory, prevádzky a obchodné centrá:

2012 - Pizzeria LUKY Sereď
2012 - Jednota Vinohrady nad Váhom
2012 - Skladová a priemyselná hala Trnava ul. Zavarská
2012 - Skladová Hala Sereď ul.Niklova
2012 - Rodinný dom Nitra - komplexná elektroinštalácia
2011 - Obchodné priestory TAKKO, Daichman, Dráčik Sereď
2011 - Prístavba + rekonštrukcia ASA - Trnava
2011 - ZŠ- ul. Holého Topolčany
2010 - Administratívny priestor Pata ul. Nitrianska
2010 - Spolupráca - montáž EPS, EZS Hotel Fizz Levice
2008 - Spolupráca- montáž EPS, EZS, Aupark BA. 2časť