Výroba rozvádzačov

Dodávka a výroba:

Na výrobu používame elektrické prístroje od renomovaných výrobcov, ktoré osadzujeme do osvedčených rozvádzačových skríň
s kvalitnou povrchovou úpravou.
 
  • Rozvádzače panelové pre NN rozvodne
  • Rozvádzače technologické
  • Rozvádzače pre priemysel, stavebníctvo a energetiku
  • Rozvádzače pre jednoúčelové stroje a zariadenia
  • Rozvádzače merania spotreby elektriny, skupinové a individuálne
  • Rozvádzače verejného osvetlenia
  • Rozvádzače pre bytovú výstavbu
  • Dátové rozvádzače
  • Ovládacie skrinky

Výroba rozvádzača je ukončená celkovou výstupnou kontrolou. Na základe kontroly a skúšky je rozvádzač opatrený trvalým výrobným štítkom so značkou zhody výrobku CE. Súčasťou výrobku je dokladová časť, ktorá pozostáva z protokolu o kusovej skúške rozvádzača, vyhlásenia o zhode výrobku CE a schémy skutočného vyhotovenia.
Ponúkané služby a výrobky Vám dodáme za výhodných časových i cenových podmienok.